Головна | Реєстрація | Вхід | RSSSaturday, 21.05.2022, 02:16

КЗСО "Шепельська гімназія №39"

Меню сайту
Наше опитування
Яка ваша улюблена пора року?
Total of answers: 28
Статистика
Головна » Entries archive

Учасниця гуртка «Майстерня умілих рук» комунального закладу середньої освіти «Шепельська гімназія № 39 Луцької міської ради» Андрійчук Дарина взяла участь у третьому Всеукраїнському конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Битва жанрів –ART III у середній віковій категорії. Нагороджена дипломом лауреата І ступеню та медаллю за конкурсну роботу – іграшка «Собачка».

Керівник гуртка Надія Макарчук, відзначена організаторами та оргкомітетом конкурсу Подякою  та кубком за вагомий внесок у розвиток та збереження національної культури і мистецтва, за величезний педагогічний талант, високий професіоналізм, цілеспрямованість та ефективні методи викладання, які сприяють розвитку творчого потенціалу талановитих дітей та молоді.

Views: 36 | Added by: shepel_teacher | Date: 09.12.2021 | Comments (0)

З 15.11 по 19.11 в закладі освіти було проведено Тиждень інклюзивної освіти. 

У закладах було організовано та проведено конкурси мирилок, написання сенканів, створення лепбуків.

У зв’язку з карантинними обмеженнями у рамках Тижня інклюзивної освіти модифіковано форми взаємодії, а саме: було організовано онлайн-спілкування, бліц–опитування, перегляд мотиваційних мультфільмів про успішну самореалізацію людей з ООП у вайбер-групах класних керівників, розміщено інформаційні матеріали у додатку GooglClass та YouTube.

Роботи учнів ЗСО №39 можна переглянути натиснувши сюди

Views: 36 | Added by: shepel_teacher | Date: 09.12.2021 | Comments (0)

Звіт директора комунального закладу середньої освіти «Шепельська гімназія №39 Луцької міської ради»

Симіцької Світлани Аркадіївни

перед педагогічним колективом та громадськістю про свою діяльність у 2020 – 2021 навчальному році

 

 

Шановні колеги, батьки, учні!

 

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, у відповідності до функціональних обов’язків та з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність у 2020 – 2021навчальному році.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я як директор школи керувався посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,

«Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.

Головне завдання школи - надання якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, співпрацювати з іншими людьми, творчість, ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на формування в учнів сучасної наукової картини світу, виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості, формування людини, яка прагне удосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення завдань, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, до культурних традицій в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби до самоосвіти, саморозвитку, самоудосконалення тощо.

На сучасному етапі педагогічний колектив вважає найважливішим допомогти кожній дитині досягти успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця учителів школи, учнів, батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів. Результати роботи закладу свідчать про те, що у школі працюють професіонали своєї праці.

Прийняті управлінські рішення логічно і тактично сприяли вирішенню та реалізації пріоритетних питань роботи школи, серед яких найвищим пріоритетом було і залишається створення комфортних умов навчання для дитини та надання якісної освіти як передумови всебічного розвитку, виховання та самореалізації особистості, готової до свідомого життєвого вибору, самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, такої, що прагне до самовдосконалення і навчання упродовж життя.

На кінець навчального року у школі навчалось 116 учнів. З них 52 учнів початкової школи, 64 учнів 5-9-х класів.

У минулому навчальному році в школі працювало 15 педагогічних працівника. З них 0 – мають педагогічне звання «учитель-методист», 4 -

«старший учитель», 10 мають вищу кваліфікаційну категорію, 2 – першу категорію, 0– другу категорію, 3– категорію «спеціаліст».

2020-2021 навчальний рік завершили 126 учнів.

Усі новації і реформи починаються з початкової школи. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на створення творчої атмосфери, модернізації форм та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

З 1 вересня 2020 року  учні 1-их - 4-х класів продовжують  навчання за новою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко. Новий зміст освіти заснований на формуванні необхідних для успішної самореалізації в суспільстві компетентностей.

У класних приміщеннях, де навчаються учні 1-9-х класів, буде здійснено косметичний ремонт. Кімнати оснащено меблями, в тому числі одномісними партами, комп’ютерною технікою – ноутбуком для вчителя, кольоровим принтером та проектором, ламінатором. Придбано велику кількість дидактичного матеріалу.

Для забезпечення дослідницької діяльності дітей, формування самостійності, організації роботи дітей у парах, у малих групах, а також індивідуально, облаштовано навчальні осередки. Є куточки відпочинку, усамітнення, змінні тематичні осередки, зони художньо-творчої діяльності, дитячі класні бібліотечки.

Як показує практика, учні, які навчаються за програмою НУШ набувають необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки швидких реакцій, у дітей розвиваються пізнавальні процеси – сприйняття, пам'ять , мислення, уява й увага. Хочеться зазначити, що матеріал викладений в доступній і зрозумілій формі, завдання заставляють думати, проявляти свою уважність та активність на уроках, розвивають творчі здібності.

У школі функціонує 1 інклюзивний клас, в якому  навчається 1 дитина з особливими освітніми потребами. Головним принципом інклюзивної освіти є створення школи для всіх дітей. Саме у такій школі індивідуальні особливості дітей та їх особливі освітні потреби сприймаються як корисний ресурс, особиста унікальність, а не проблема. За допомогою кваліфікованих педагогічних працівників надається належний супровід та підтримка учням у їх соціальній адаптації, розкритті своїх інтелектуального, фізичного та духовного потенціалів. Завданням нової української школи є створення інклюзивного освітнього середовища - сприятливого середовища для спільного навчання, виховання та розвитку дітей з урахуванням їх потреб та можливостей.

Протягом навчального року робота в інклюзивному класі проводилася відповідно до індивідуального плану розвитку дитини. Для учнів інклюзивної форми навчання було складено індивідуальну програму розвитку, розроблено і затверджено навчальний план класу з інклюзивним навчанням, де було передбачено години корекційно-розвиткових занять з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Всі навчальні предмети адаптовані (адаптація змісту та методів до можливостей дитини).У штатний розпис школи було введено посаду асистента вчителя. Учитель інклюзивного класу, асистент вчителя, заступник директора з навчально-виховної роботи, брали участь у постійно

 

діючих семінарах та практичних конференціях з питань інклюзивної освіти.

Питання адаптації дітей з особливими освітніми потребами, визначення й погодження необхідних спеціальних та додаткових видів послуг, визначення й погодження аспектів навчання, застосування спеціально підібраних методик, оцінювання навчальних досягнень учнів розглядалося на засіданнях педагогічної ради; надавалися особисті рекомендації батькам. Протягом року здобувач освіти з ООП брав активну участь у класних та загальношкільних заходах.

Під час карантину навчання здійснювалося у дистанційній формі. Учні отримували завдання, рекомендації чи відеоуроки, проводилась індивідуальна робота з дітьми з ООП. Завдання були адаптовані відносно можливостей учнів.

14 учнів 9-го класу  отримали свідоцтво про базову середню освіту.

На ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика брали участь 5 учнів школи, 1 з них став переможцем.

На ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.. Тараса Шевченка брали участь 2 учнів школи.

У міжнародному математичному конкурсі «КЕНГУРУ» взяли участь 15 учнів школи,  а у всеукраїнському конкурсі з  української мови «СОНЯШНИК» - 21, у природничому конкурсі «КОЛОСОК» - 35 учнів.

За результатами навчального року кращі учасники освітнього процесу нагороджуються похвальними листами та грошовою винагородою від ФГ «Корсойл-Агро», керівник Корнійчук Р. А..

Кращі педагоги освітнього закладу відзначалися грамотами та подяками.

В цьому навчальному році школярі отримали новорічні подарунки від Мальтійської служби та від  від ФГ «Корсойл-Агро».

 

Організація дистанційного навчання під час карантину

Особливість 2020-2021 навчального року – тривалий карантин і дистанційне навчання, яке стало викликом для нас усіх. В першу чергу для вчителів, а також для батьків та дітей. Складність полягала у неоднаковому технічному забезпеченні та професійних навичках його учасників (вчителів, батьків, учнів). Дистанційне навчання мало своїх прихильників і противників. Як серед дітей, так і серед їхніх батьків. Найголовніше – налагодити співпрацю між учнем, вчителем і батьками. Щоб вони почули одне одного, щоб не було опору батьків. Що важливіше для життя: оцінки, знання самі по собі чи сформовані компетенції? Карантин лише виявив проблеми, а нам усім разом треба прагнути навчитися їх вирішувати.

Для здійснення обміну навчальними матеріалами кожен вчитель самостійно обирав форму, методи, технології і засоби організації дистанційного навчання, що відповідають освітній програмі із застосовуванням будь-яких пристроїв та інструментів, зокрема мобільного телефону, а також розміщення навчальних матеріалів на веб-сайті школи, в тому числі відео-уроки або гіперпосилання на них. Розклад занять та робочий час вчителів в дистанційному режимі було встановлено у відповідності до розкладу навчальних занять та поточного режиму роботи школи. Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та зазначення тем здійснювалось відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у дистанційному режимі через електронні та інші наявні засоби у зручний для вчителя спосіб, з урахуванням того, що навчальні досягнення кожної дитини можуть бути доступними лише для її батьків або законних представників.

Забезпечення організації виховної роботи з учнями

Пріоритетним напрямком виховної роботи в школі є забезпечення національно-патріотичного та духовного розвитку учнів, формування всебічно розвиненої, високоосвіченої особистості, виховання громадянина- патріота з високим рівнем національної гідності та свідомості, політичної культури та громадянської активності.

Впродовж 2020/2021 відбулися: тиждень Захисника України, місячник національно- патріотичного виховання, день Героїв Небесної Сотні, тематичні виховні години в класах, флешмоб «Україна – єдина», уроки мужності «Герої завжди з нами».  У школі були проведенні такі виховні заходи:

«Україна – край козацький», «Уклін тобі жінко!», «Відлітають птахи з рідного гнізда», «Свято букваря», «Прощавай початкова школо», «Прийди до серця, Україно, благослови добром мене!», театральне дійство «Вогнехвостик».

Заходи присвячені «Дню пам’яті жертв голодомору і політичних репресій»: перегляд документального фільму, виховна година «Прости нас, пам'яте, прости»; виховні години до Дня Матері, виготовлення «Дерева роду».

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в школі проводиться систематична робота по прищепленню любові до рідного краю, її захисників.

У школі ведеться робота з  дітьми пільгових категорій, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Ведеться робота по залученню їх до гуртків.

Проводились індивідуальні бесіди з батьками, учнями. Протягом навчального року, анкетування «Ні-шкідливим звичкам!», «За здоровий спосіб життя», бесіди з дітьми про цінність життя та стосовно професійної орієнтації, класними керівниками.

Складено план роботи школи по попередженню та профілактиці скоєння злочинів і правопорушень, відповідно до якого проводились такі заходи: зустріч з представниками превентивної поліції; правовий тиждень (грудень 2020 року, 1-9 класи).

На початку грудня відбувся традиційний тиждень права в рамках якого були проведено Всеукраїнський урок «Права дитини» (1-9 класи); виховні години «Протидія домашньому насильству» , «Не допустимо булінг в нашому колективі», «Свої права відстоюй, а обов'язки виконуй»; вікторина «Чи знаєш ти Конституцію», дискусія «Права і обов'язки неповнолітніх».

До Дня безпеки в Інтернеті проводилися виховні бесіди та практикуми щодо безпеки в Інтернеті під час дистанційного навчання, раціональності розподілення роботи в цей період. Обговорювалися особливості дотримання обмежень задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої короно вірусом SARS-CoV-2, правил особистого захисту та гігієни в умовах карантину. Проводився конкурс малюнків на цю тему. В школі функціонували такі гуртки: «Юні мовознавці», «Енргія», «Умілі руки», «Казка», «Вокальна студія», «Основи медичних знань», «Майстерня умілих рук», «Технічна творчість».

Адміністрацією, класними керівниками, вчителями школи своєчасно приймаються відповідні рішення щодо запобігання шкідливих звичок, дитячої бездоглядності, посилення значення сім'ї.

 

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу в закладі освіти проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора школи. З працівниками закладу освіти постійно проводяться відповідні інструктажі з охорони праці, які фіксуються в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з учнями закладу. Класні керівники ведуть журнали реєстрації інструктажів з питань безпеки життєдіяльності, в яких фіксують проведення вступного, первинного та цільових інструктажів; починаючи з 9-го класу учні розписуються в журналі інструктажів. Кожна класна кімната, кабінет, спортивна заламає необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

Впродовж року класними керівниками проводились бесіди з питань попередження травматизму серед учнів, були проаналізовані випадки

побутового травматизму. Було проведено тижні безпеки життєдіяльності та безпеки дорожнього руху, школа брала активну участь у Всеукраїнському рейді «Увага! Діти на дорозі», запрошувались працівники ДАІ та пожежної охорони.

Упродовж навчального року додатково проводилися бесіди з попередження дитячого травматизму напередодні осінніх, зимових, весняних і літніх канікул, поточні бесіди і повідомлення про нещасні випадки, проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності і охорони праці під час проведення екскурсій, відвідування театрів, участі у спортивних заходах.

Напередодні літніх канікул з учнями проведені первинні інструктажі з питань запобігання дитячому травматизму. Серед учнів та їх батьків проведено також роз’яснювальну роботу щодо обмеження часу перебування на сонці, шляхів запобігання сонячних та теплових ударів, дотримання правил поведінки на воді, забезпечення необхідного для здоров‘я дитини водного балансу тощо.

Здобувачі освіти та працівники закладу обізнані з вимогами охорони праці безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайної ситуації і дотримуються їх.

Приміщення школи забезпечені первинними засобами пожежогасіння. По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Для попередження виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо- зимовій період перевіряється температурний режим, дотримується енергозберігаючий режим роботи школи, перед зимовим сезоном перевіряється система опалення, постійно ведеться очистка від снігу території школи, попередження травм при падінні (посипається сумішшю від льодяної корки).

Усі кабінети, приміщення школи забезпечують оптимальні умови для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу. Навчальні кабінетів початкових класів, фізики, біології, інформатики, спортивна зала обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми.

У школі створені умови для здорового та якісного харчування: належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні; дотримання санітарно-гігієнічних вимог приміщень для приготування їжі та їдальні; столи, стільці, місця для видачі готових страв є чистими та регулярно миються.

Школа забезпечена в повному обсязі дезинфікуючим засобом “Біохлор”, паперовими рушниками, рідким милом з асептичною дією ТМ “Бджілка”, засобами для миття підлоги та обладнання.

Щорічно покращується матеріальна база школи. Упродовж 2020-2021 навчального року за бюджетні кошти для школи придбано необхідні меблі, дидактичні матеріали та обладнання, комп’ютерне обладнання, інструменти та матеріали для проведення ремонтних робіт, господарський інструмент,

шкільна документація, канцтовари, медикаменти.

 

 

Атестація педагогічних працівників

 

Атестація у 2020/2021 навчальному році здійснювалась за затвердженим планом. Під час проведення атестації не було допущено порушень щодо дотримання Положення про атестацію. Випадків зниження в атестаційний період кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання не було. Безконфліктність організації й проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості. У 2020-2021 навчальному році атестувалось 2 педагоги. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» підтверджено 2 вчителями та «старший учитель» - 1 вчителем.

                                                                                                     Організація    харчування   та    медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників.

 

Якісне і здорове харчування дітей – одна із умов здоров’я, розвитку та успішного навчання дітей. Школа, в якій дитина проводить більшу частину свого часу, має дбати про забезпечення умов для якісного і здорового харчування, а також формувати в учнів стійкі навички здорового харчування. Завдання нашої школи – не лише створити належні умови для харчування, а й докласти зусиль, щоб дітям хотілося харчуватися у шкільній їдальні.

Щоб створити у закладі умови для здорового, якісного харчування, адміністрація школи постійно контролює належний матеріально-технічний

харчоблоку та їдальні, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, засвідчення підписом керівника щоденного меню, щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації і технології виготовлення страв.

У 2020-2021 н.р. безкоштовне харчування було організовано для 52 учнів початкової школи, 12 дітей пільгових категорій.

 

 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

 

На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту»,

«Про загальну середню освіту», з метою вдосконалення роботи з забезпечення соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в школі проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку дитини, налагодження зв`язків і партнерських відносин між сім`єю та школою. Робота з даного напрямку здійснювалась відповідно до річного плану роботи школи, плану виховної роботи. На початку навчального року було підготовлено банк даних соціально незахищених категорій дітей, який у ході освітнього процесу змінюється та поновлюється в залежності від кількісного складу учнів кожної визначеної категорії.

В школі у 2020-2021 навчальному році навчалися  4 дітей-сиріт, та 2 учнів з інвалідністю, 42 дітей з багатодітних сімей, 12 дитина з малозабезпеченої сім’ї, 3 дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи  та 2 дітей, батьки яких є учасниками АТО.

Постійно оновлювався банк даних дітей пільгових категорій. Ця робота проводилася на підставі відповідних документів класними керівниками. Діти пільгових категорій відвідували гуртки та секції, брали активну участь в житті школи: в шкільних та класних виховних заходах, конкурсах, вікторинах, спортивних змаганнях. Складені соціальні паспорти учнів пільгових категорій .

Робота із зверненнями громадян

 

У 2020-2021 навчальному році було отримано 15 письмових   звернень та більше 10 звернень було розглянуто під час особистого прийому громадян директором школи. Усі звернення, які надійшли, були вчасно розглянуті і про результати було повідомлено заявникам.

 

 

*

Переконана, що спільними зусиллями наша школа буде набувати нових барв. Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості сьогоднішньої роботи.

Висловлюю всім вдячність за творчу і сумлінну працю.

Сподіваюся, що набутий вами досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну практичну реалізацію завдань і викликів, які стоять перед нашою школою.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, творчих здобутків, миру й злагоди в державі.

 

 

З повагою, С. А. Симіцька

Views: 38 | Added by: shepel_teacher | Date: 09.12.2021 | Comments (0)

Заклад освіти працює з 1971  року. Має 4 окремі приміщення:

 1. школа
 2. харчоблок
 3. майстерня комбінована та бібліотека
 4. котельня

Учні закладу І ступеня працюють у 4 кабінетах, а учні ІІ ступеня в 5  кабінетах.

У закладі освіти працюють кабінети:

 • кабінет української мови та літератури, зарубіжної літератури
 • кабінет історії
 • кабінет хімії, географії, біології
 • кабінет іноземної мови
 • кабінет математики, фізики
 • медичний кабінет
 • бібліотека
Views: 36 | Added by: shepel_teacher | Date: 06.12.2021 | Comments (0)

Кадровий склад ЗСО №39

Усього педпрацівників - 15

Працюють за сроковою угодою - 2

З них:

 • мають вищу освіту - 13
 • середню спеціальну освіту  - 2
 • не мають педосвіти - 0 
 • навчаються за денною формою - 1
 • навчаються за заочною формою - 0
 • учителів вищої  кваліфікаційної категорії - 10
 • учителів першої кваліфікаційної категорії - 2
 • учителів другої кваліфікаційної категорії - 0
 • учителів - спеціалістів - 3
 • мають звання "учитель-методист" - 0
 • мають звання "старший вчитель"-4
 • мають науковий ступінь - 0
 • нагороджений знаком "відмінник освіти України"-0
 • молоді спеціалісти - 1
 • педагогів, які досягли пенсійного віку -2
 • педагогів, які перебувають  в відпустці по догляду за дитиною - 0
Views: 49 | Added by: shepel_teacher | Date: 06.12.2021 | Comments (0)

№з/п

Назва

Вартість, грн.

1

Парти + стільці «НУШ»

42 900,00

2

Гіпсокартон, канцтовари, посуд на кухню

9 300,00

3

Мясорубка

2 600,00

4

Миюче

270,00

5

Інклюзивне навчання

17 000,00

6

Пальне для автобуса

120 000,00

7

Спортивний мат, обруч

1 800,00

8

Масло для газонокосарки

200,00

9

Заправка картриджа

500,00

10

Знаряддя

500,00

11

Господарські товари

210,00

12

Придбання класних журналів

1 100,00

13

Виготовлення свідоцтв

200,00

14

Одяг дітям-сиротам

10 000,00

15

Перевірка вогнегасників

1 400,00

16

Замір опору ізоляції

4 150,00

17

Ремонт комп’ютерної  техніки

450,00

18

Страхування транспортних засобів

1 500,00

19

Оплата за навчання ЦЗ, ОП, пожежної безпеки

3 600,00

20

Оплата за доставку підручників

8 000,00

21

Господарські товари

1 435,03

 

Views: 32 | Added by: shepel_teacher | Date: 30.11.2021 | Comments (0)

ПОРЯДОК

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв

про випадки булінгу (цькуванню) в гімназії

Загальні питання

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню).

3. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники,

працівники та педагогічні працівники гімназії та інші особи.

4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 1. систематичність (повторюваність) діяння;
 2. наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
 3. дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню)

1.  Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти директору гімназії.

2.  Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу(цькування)

здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування)  (далі – Заява).

3.  Заяви, що надійшли на електронну пошту гімназії отримує секретар-друкарка, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.

4.  Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто директор гімназії або його заступник.

5.  Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

6.  Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

7.  Датою подання заяв є дата їх прийняття.

8.  Розгляд Заяв здійснює директор гімназії з дотриманням конфіденційності.

Відповідальна особа

1.  Відповідальною особою призначається працівник гімназії з числа педагогічних працівників.

2.  До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення директора гімназії.

3.  Відповідальна особа призначається наказом директора гімназії.

4.  Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

1.  За результатами розгляду Заяви директор гімназії видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.

2.  З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.

3.  Для прийняття рішення за результатами розслідування директор гімназії створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.

4.  Комісія створюється наказом директора гімназії.

5.  До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, директор гімназії та інші заінтересовані особи.

6.  Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.

7.  Якщо Комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор гімназії зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

8.  У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що директор гімназії  має повідомити постраждалого.

9.  Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

10.  Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

11.  Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.

Терміни подання та розгляду Заяв

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву.

2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.

4. За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії.

5. Директор гімназії зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.

                           Реагування на доведені випадки булінгу

1. На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, директор гімназії:

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (далі – Заходи).

2.  Заходи здійснюються заступником директора з виховної роботи у взаємодії з практичним психологом гімназії  та затверджуються директором закладу.

3. З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.

Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

1. Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 173 п.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:

«Стаття 173 п.4» . Булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Неповідомлення директором закладу уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

 

Views: 39 | Added by: shepel_teacher | Date: 30.11.2021 | Comments (0)

« 1 2 3 4 ... 9 10 »
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  May 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Корисні сайти

Shepel © 2022 | Free web hostinguCoz